De Jutse Parochie

Samen met de andere zes parochies van Lier behoort de parochie Sint-Jan Evangelist sinds 7 oktober 2018 tot de pastorale eenheid (PE) ‘Heilige Gummarus en Zalige Beatrijs’.

De plaatselijke kerngroep (PKG) is het beleidsorgaan van de parochie en draagt samen met de pastoor de dagelijkse zorg voor de parochie.

De PKG houdt contact met de verenigingen via de Parochieraad. De Parochieraad heeft als doel te zorgen voor meer uitwisseling om zo de samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen.

De Kerkraad zorgt dat alle kerkdiensten materieel in optimale omstandigheden kunnen verlopen. Daarnaast zorgen enthousiaste bloemschiksters voor gepaste versiering in de kerk.

De doopvieringen in de parochiekerk vinden plaats op de vierde zondag van de onpare maanden. Ongeveer twee weken voor de doopviering is er een doopgesprek dat plaatsvindt in het parochiesecretariaat. Dat gesprek maakt mogelijk dat de ouders van de dopelingen kennismaken met elkaar en met de doopcatechisten.

De voorbereiding op de Eerste Communie duurt één jaar en wordt opengetrokken van alleen een zorg voor de school (vroeger) naar een uitdrukkelijke zorg voor het gezin en de parochie. De school richt dus niet langer lessen in als voorbereiding op de eerste communie. Ze vraagt of de kinderen zich willen laten inschrijven in de catechese en verwijst de ouders vervolgens door naar de parochie.

Voor de vormselcatechese is er een samenwerking tussen de parochies Sint- Jan Evangelist, Heilige Familie en Onze-Lieve Vrouw Onbevlekt. Catechisten uit de drie parochies begeleiden de toekomstige vormelingen met een eigentijdse vormselcatechese.

Wie zich graag mee engageert of een vraag heeft, kan terecht op het parochiesecretariaat op de eerste verdieping van het Lokaal Dienstencentrum De Waaier, Dorpsstraat 111.
Tel.: 0472 77 83 18

(schakelt buiten de openingstijden door naar 0478 49 25 61) E-mail: sintjan.koningshooikt@gmail.com
Openinguren parochiesecretariaat:

* maandag: * woensdag: * donderdag:

19.00 u. – 20.30 u. 09.30 u. – 11.00 u. 09.30 u. – 11.00 u.

Het secretariaat is gesloten op officiële feestdagen. Tijdens de maanden juli en augustus is het secretariaat slechts eenmaal per week geopend; de openingsdagen en -tijden worden ruim voor de zomervakantie bekendgemaakt.

Links als je er voor staat Mireille Vandeneede, Katrien Warmoes, Christiane Talboom – Achter de bank Roger Verlinden, Rita Verheyen, Eddy Van Horebeek

Parochiale wijkwerking

De parochie is ingedeeld in wijken. Een 30-tal wijkverantwoordelijken deelt lief en leed met de mensen van hun straat bij ziekte, geboorte, rouw, huwelijk, jubileum, gelukwensen of … zo maar eens. Zij onthalen de nieuwkomers in hun buurt en bezorgen hen informatie over de parochiale verenigingen en activiteiten. De wijkwerking wil werken aan een parochie waar iedereen zich thuis voelt en waar het goed is om te wonen.

Buurtbank

Ik ben een bank en besta
Uit zovéél meer dan uit één plank

Zet je neer ... en vertel rustig je verhaal, Of geniet in stilte van een zonnestraal.

Ontmoet hier een buur, neem een vreemde of een vriend Ga eens in dialoog met een kind.

Mijmer hier, denk na over een wens
Van liefdevolle zorgen voor een medemens

Hou mij netjes ... dat vind ik fijn
En in ruil hou ik me aan mijn bankgeheim

Broederschap O.-L.-Vr. van Scherpenheuvel

Elk jaar, op de eerste zaterdag van de maand mei, organiseert Broederschap O.L.V van Scherpenheuvel een bedevaart naar Scherpenheuvel. Ook mensen die niet te voet mee kunnen gaan, mogen aansluiten met de fiets, de auto of de autocar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, accepteert u ons gebruik van cookies.