Ons Bestuur

Rechststaand van links naar rechts 
Johan Konings, Eddy Siebens, Walter Cauwenberghs, Jozef Dirickx (ondervoorzitter), Dirk Frans (voorzitter)

Zittend van links naar rechts Kelly Bleeckx, Marga Reyntjens, Thierry Suetens (bestuurslid), Greet Callens  (secretaris), Tom Somers

Leden die niet op de foto staan: Hans Herijgers, Gaston Uytterhoeven, Renate Van Houdt, Yannick Vermetten (penningmeester)

Dorpsraad Koningshooikt vzw

De Dorpsraad Koningshooikt wil ruimere werking én uitbreiding. Geïnteresseerd? Reeds voor de fusie met Lier was er in Koningshooikt een erkende cultuurraad. In 1977, na de oprichting van een Lierse cultuurraad, bleef die van Hooikt als Dorpsraad verder bestaan en ononderbroken verder werken. In de loop van al die jaren werden heel wat activiteiten georganiseerd, waaronder reeds 32 jaar een jaarmarkt, tal van tentoonstellingen en vieringen, en de laatste jaren ook een actieve ondersteuning van de kerstmarkt.

 

Als doel stelt de raad zich de samenwerking tussen verenigingen te bevorderen en het dorpsgevoel, de leefbaarheid en de gezelligheid in Hooikt te stimuleren. Bij het organiseren van activiteiten worden ook de plaatselijke handelaars zoveel mogelijk betrokken. Omdat er recent wel geïnteresseerden waren die lieten blijken dat ze willen meewerken, werkte het bestuur een manier uit om iedereen de kans te geven zich in te zetten voor het dorpsgebeuren. Om dit zo democratisch mogelijk te doen zal iedere Hooiktenaar zich kunnen kandidaat stellen om lid te worden van een uitgebreide algemene vergadering, om zo het bestuur te adviseren en mee activiteiten uit te werken. Na een jaar lid te zijn, zal men zich ook kunnen kandidaat stellen om bestuurslid te worden. Bedoeling is om zo een brede basis en een ruime samenwerking te vormen. Op die manier kan de dorpsraad ook een niet-politieke schakel vormen tussen de dorpsgemeenschap en de gemeentelijke overheid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, accepteert u ons gebruik van cookies.